Home

Ekonomi kandidat distans

Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig Ekonomprogrammet kan läsas på campus i Gävle eller on-line på distans. On-line programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. I programbeskrivningen kan du läsa mer om utbildningen och om att läsa ekonomprogrammet på distans De flesta universitet och högskolor i Sverige har numera kurser på distans i sina utbud. Vilka ämnen varierar dock mellan skolorna. När jag gör en sökning på Studentum.se på ekonomistudier vid universitet och högskolor på distans får jag följande resultat. Ta dig en titt och kontakta sedan de universitet du finner intressanta Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen), Distans Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen), Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska

Göteborgs stad - sida 9 - 561 Lediga Jobb på Blocket Jobb

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram Ekonomie Kandidatprogrammet När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot tre års studier där du sammanlagt förväntas ta 180 högskolepoäng. En ekonomie kandidatexamen är en bred..&period Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt... Fristående kurser (grundnivå) Flera orter (2) Distans, Klassrum. Högskolan i Gävle. Markera för att jämföra. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp

Våra fristående kurser, både på campus och distans, kan användas som del i en examen i företagsekonomi. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi Ekonomie kandidatexamen (ekon. kand.) (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - major in Economics) En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp. En ekonomie eller filosofie kandidatexamen kan du få både om du läser program eller fristående kurser. Läser du fristående kurser bör du dock planera din studieväg och noga undersöka vad ditt val av kurser innebär för möjligheterna att få ut en examen, då kraven skiljer sig åt beroende på vilken examina du eftersträvar Studievägledare: Henrik Strandahl. Telefon: 019 303000 (växel) E-post: studievagledare.hh@oru.se. Flexibel ekonomiutbildning med ett stort utbud av kurser Simon Chowdhury jämförde Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet med andra universitet och högskolor och Örebro kändes rätt Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp. Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden. Till din hjälp har du en handledare samt en seminarieserie där du presenterar ditt arbete

Utbildning, Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen

 1. 6), i samband med uppstarten av det avslutande examensarbetet och slutse
 2. Ekonomi - utbildning och forskning. Ekonomprogrammen vid Högskolan Kristianstad karaktäriseras av närhet, engagemang och utveckling. Våra program gör dig anställningsbar och du kommer redan under din utbildning i kontakt med näringslivet. Vi erbjuder ekonomprogram på kandidat- och magisternivå samt fristående kurser
 3. fyra
 4. Här hittar du information om vad som skiljer de olika typerna av examen som finns på Sveriges högskolor och universitet. Magisterexamen och masterexamen behandlas endast kort här då ytterligare information finns på sidan med magister- och masterprogram.Men låt oss först börja med skillnaden mellan generell examen och yrkesexamen
 5. st 90 högskolepoäng och ett biområde om

Ekonomprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävl

Personal och ekonomi Rankning av universitetet Universitetets historia Undermeny för Universitetets historia. Innovationer från Lund Lunds universitet 350 år Undermeny för Lunds universitet 350 år. Jubileumsrapport Presentationsmaterial Här finns vi. Välkommen till Lunds universitet Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För. Kurser för komplettering till kandidatexamen. Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år

Plugga kandidatexamen inom ekonomi på distans

 1. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management. Efter utbildningen. Utbildningen ger dig en fördjupad teknisk kompetens i kombination med avancerad kunskap i industriell ekonomi. Det gör att du får en förmåga att lösa komplexa frågor utifrån olika perspektiv. Industriella ekonomer har.
 2. utomlands..
 3. a studier på KTH kvar så undrar jag om det finns en distans utbildning för detta. Jag har även hört att om man har en högskoleingenjör utbildning så behöver man endast plugga 90 HP ekonomiska kurser för att erhålla kandidat examen i ekonomi. Tacksam för svar om ni vet något. Jasmi

Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs: - 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag), - 60 hp praktisk filosofi (inkl. PPE-gemensamma inslag), - 30 hp. En revisor är en nyckelperson när det kommer till att få ett lands och ett företags eller en organisations ekonomi att fungera. Revisorn är den som garanterar att ett företag... oktober 3, 2016. En rankning av skolor i Sverige. Rankingar av skolor är alltid vanskligt, och mycket i det beror på vilka kriterier som väljs. Tänk också på, att när du ska välja vi Ekonomi och juridik i en spännande förening - utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer. HT 2021; Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp. HT 2021, Helfart, Linköping. Stängd för sen anmälan. Studiestart. HT 2021. Studieort. Linköping. Studietakt. Helfart. Nivå. Grundnivå. Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel marknadsföring, redovisning eller ledarskap. Ekonomprogrammet öppnar många dörrar, oavsett vilken bransch du är intresserad av. Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om du vill rikta in dig på kreativa eller analytiska arbetsuppgifter

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling. Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet Ekonomi och juridik. Foto: Wesley Overklift. Företagsekonomi Ämneskrav årskurs 7-9. Ämnet finns inte i grundskolan. Ämneskrav gymnasieskolan. 120 hp inom ämnet. Studier i marknadsföring, redovisning inklusive budgetering och kalkylering samt organisation och ledarskap ska ingå i ämnet. FRÅGOR OM ÄMNET . Anna Karin Hasselblad anna.karin.hasselblad@handels.gu.se 031-786 1514 Juridik. Vill du förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förbättra det så är det här programmet för dig. Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både teoretiska redskap och praktiska färdigheter med dig ut i yrkeslivet. En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare Inom vissa yrken är det möjligt att söka både en yrkesexamen och kandidatexamen, t.ex. kan en sjuksköterska ansöka om en medicinsk kandidat och och en yrkesexamen inom omvårdndad. Magister- och Masterexamen. Magisterexamen och Masterexamen är två typer av examen som tillhör den avancerade nivån på högskolor och universitet Ekonomprogrammet ger dig möjligheter inom en bred arbetsmarknad, nationellt som internationellt. På Högskolan Väst kan du välja mellan tre inriktningar, läsa ett av dina tre år vid vårt partneruniversitet i Frankrike eller läsa utbildningen med Co-op

Utbilda - not: ordklasser och siffror hänvisar till

Utbildningsprogrammet IT och ekonomi är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram som kombinerar dessa båda ämnen med ett fokus att generera kunskaper, färdigheter och en förståelse för samspelet mellan IT och ekonomi i organisationer. Lärandemiljö på programmet. Utbildningen bygger på utmaningsbaserat lärande där du som student kommer få arbeta med globala och nationella. Finansiell ekonomi, 7,5 hp Om kursen. Denna kurs är en grundläggande kurs inom finansiell ekonomi. Den ger kunskaper om finansiell ekonomi samt de finansiella marknaderna, finansiella instrument och finansiella institutioner. Målet är bland annat att man ska kunna tillämpa dessa kunskaper på aktuella problem samt kunna tillägna sig. Utbildningslinjen för ekonomi (Åbo), ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år) Överflyttare: Utbildningslinjen för ekonomi; Läs mera om antagningsgrunderna till utbildningslinjen för ekonomi, så att du säkert söker in på rätt sätt Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturella sammanhang. Fallstudier och teoretiska infallsvinklar hämtas främst från antropologi, geografi, sociologi, historia och ekologisk ekonomi. En avsikt är att förstå det moderna, västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och.

Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors Antal nybörjarplatser 180 (av vilka minst 126 för förstagångssökande) Ansökningstid: 17.3.2021 kl 08:00 - 31.3.2021 kl 15:0 Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomi - hållbar utveckling; Jägmästare . Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår. Ekonomi, statistik och informatik. Civilekonomprogrammet. 4 år (Heltid) 240 hp Grundnivå och avancerad nivå Programstart: Vår och höst Ekonomiprogrammet. 3 år (Heltid) 180 hp Grundnivå Programstart: Vår och höst Masterprogram i finansiell ekonomi. 2 år (Heltid) 120 hp Avancerad nivå Programstart: Höst Öppen för anmälan Masterprogram i företagsekonomi. 2 år (Heltid) 120 hp.

Ekonomi och administration. Sammanlagt jobbar ca 4 000 personer inom etta område i länet. De flesta yrken inom ekonomi och administration kräver eftergymnasial utbildning. På Campus Skellefteå kan du läsa välja att läsa på plats men även om du väljer distans ges ett utvecklat stöd med lokala studiegrupper och kontakter med framtida arbetsgivare för dig som väljer att läsa till. Att läsa på distans ger dig frihet att vara och plugga där du vill utan att behöva flytta. På vissa av våra distansutbildningar är det några träffar per termin, oftast i Umeå, och andra genomförs helt på distans med stöd av en lärplattform Har du som skogsägare grundläggande kunskaper om skogsbruk? Är du intresserad av att lära dig mer om natur- och kulturmiljövård? Kanske använder du motorsåg i ditt arbete men saknar den obligatoriska utbildningen? Oavsett vilket så erbjuder vi flera utbildningar inom det skogliga området som riktar sig till dig som skogsägare, företag eller organisation

Våra utbildningar. Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS) erbjuder utbildningar på grund och avancerad nivå i två ämnen, företagsekonomi och reklam och PR Påbyggnad för personalekonomer till kandidatexamen, Heltid, Distans, 12121; Påbyggnad för personalekonomer till kandidatexamen, 60 hp. Kurspaketet vänder sig till dig som har läst programmet Personalekonomi 120 hp, SGPEK. Med avstamp från en högskoleexamen inom personalekonomiområdet får du en breddning och fördjupning av kunskaperna inom organisation och ledarskap. Den sammanlagda.

Jag hade tänkt läsa företagsekonomi på distans vid sidan om min huvudutbildning och på sikt skrapa ihop en Ekonomie kandidat (nödvändigt?). Det jag undrar över är hur Umeå universitet står sig i konkurrens mot andra utbildningar? Jag vet givetvis att ekonomi vid Uppsala, JIBS, HHG, HHS med mera är en klass för sig, men är det ''acceptabelt'' att läsa på Handels vid Umeå? Det. Civilingenjör, kandidat, master. Längd. 5 år heltid, 300 högskolepoäng. Campus. KTH Campus. Kombinationen av biologi och teknik löser utmaningar inom hälsa och miljö. Utbildningen ger dig kunskaper som kan revolutionera områden som medicin, material och livsmedel. Centrala globala mål. Profilera din utbildning mot hållbar utveckling. Programbeskrivning: Bioteknik 300 hp. Valbara. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare Den 1 juni upphör råden om distansundervisning för universitet och högskolor. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina kan ske på plats Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar

Konstnärlig kandidat, musiker: 180 HP : Kulturvetarprogrammet: 180 HP : Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik: 180 HP : Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi: 180 HP : Matematikprogrammet: 180 HP : Medier och kommunikation: Digitala medier och analys: 180 H Bekanta dig med Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram. På den här sidan hittar du länkar till alla svenskspråkiga utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen är indelade i kandidat- och magisterprogram och alfabetisk ordning enligt fakultet. Om du är intresserad av att studera på finska eller engelska, byt språk med knappen uppe till höger på sidan Relationer och samarbeten skapar innovation 2021-06-02 Forskningsanslag från Handelsbanken 2021-05-24 Uppsalalaget Klubben i L'Oreal Brandstorm 2021 internationella final 2021-05-19 Digitalisering och Innovation Desirée Blankenburg deltar i Forskarna på slottet 25 maj 2021-05-07 Uppsalastudenter vinnare av L'Oréal Brandstorm 2021 Nordic Finals 2021-04-2 FEI: Vi erbjuder Kurser & Utbildningar inom Ekonomi, HR, Marknadsföring m.m i Stockholm, Göteborg, Malmö... Välj undervisning på plats eller på distans De lokala examensbeskrivningarna nedan är sorterade under rubrikerna högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen. Därefter listas yrkesexamen, exempelvis sjuksköterske-, socionom- och lärarexamen. Under respektive rubrik är examensbeskrivningarna listade efter namn på examen, huvudområde eller inriktning. Om det står (inr) i.

Ekonomi - hållbar utveckling Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser. Du får eftertraktad kunskap om samband mellan näringsliv, samhälle och miljö och kan göra insatser för hållbarhet och livskvalitet. Etologi och djurskydd Är du intresserad av djurs beteende och behov? Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och. Ekonomiutbildning. Gå en ekonomi utbildning!Efter din ekonomiutbildning kan du arbeta med allt ifrån analys och siffror till marknadsföring och redovisning. En utbildning inom ekonomi kommer att ge dig möjlighet att jobba inom många olika branscher och ha flera arbetsuppgifter att välja mellan. En ekonomiutbildning går att få på flera sätt, antingen kan du få en kandidat. Det här läser du på programmet. POL-programmet ger dig en bred utbildning i företagsekonomi och socialpsykologi. Första terminen läser du grundkurser i företagsekonomi och under termin två läser du grundkurser i socialpsykologi, arbetsrätt, samhällsekonomi och statistik

Ämnesområde Vård (44) Teknik (41) Pedagogik (36) Textil (34) Ekonomi (28) IT (18) Bibliotek (14) Information (13) Arbetsliv (7) Välfärd (2) Polisprogrammet (2) Termin Höst 2021 (172) Vår 2021 (30) Höst 2022 (3) Vår 2022 (3) Tid Dag (147) Kväll (4) Övrig tid (54) Typ Program (70) Kurs (124) Sommarkurs (12) Forskarkurs (0) Nivå Förberedande nivå (7) Grundnivå (134) Avancerad nivå. Ett ögonblick ska vi se... {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen Ekonomi - kandidat, 180 hp Etologi och djurskydd - kandidat, 180 hp Husdjursvetenskap - kandidat, 180 hp Landskapsarkitekt - Ultuna, 300 hp Livsmedel - kandidat, 180 hp Mat & Hälsa - kandidat, 180 hp Veterinär, 330 hp. Skinnskatteberg Skogsmästare, 180 hp . Flyinge, Strömsholm, Wången Hippolog, 180 hp. Master- och magisterprogram. Uppsala. Agricultural Economics and Management Animal. Kan man lära sig Excel på distans? En kvalitativ utvärderingsstudie av distansutbildningens möjligheter och begränsningar ERIK WETTER Examensarbete i teknik och management om 15 högskolepoäng vid Programmet för industriell ekonomi Nyhetsmorgon i TV4 från 2018-04-13: Dags att söka till högskola och universitet. Här är utbildningarna som ger jobb. Nyhetsmorgon är TV4:s morgonprogram som.

Medarbetare Logga in Kandidat Logga in i Connect Hemsida mindoktor.se. Avdelning Ekonomi Connect . Connect Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb. Alla jobb. Om Min Doktor . Min Doktor startades 2013 av en läkare som såg möjligheten att både effektivisera läkarens arbete och korta vårdköerna genom att skapa smidiga patientmöten på distans. Sedan 2018 driver vi. Välj kategori Välj utbildningstyp Välj ort Distans / Klassrum . Sjöingenjör. Program (grundnivå) Kalmar. Klassrum. Chalmers tekniska högskola . Utbildning. För att få ut sin examen som sjöingenjör ska man fullfölja den 4-åriga högskoleutbildningen från Chalmers eller Kalmars Sjöbefälshögskola. Alternativt kan man gå en 3-årig linje, om man har tidigare erfarenhet från.

Utbildning, Ekonomi, Distans, Grundnivå (Högskole- och

 1. istration; Studiead
 2. igång, och arbetet i LUPEF:s åtta utskott har redan börjat. Vi har mycket spännande på gång den här ter
 3. Sök efter nya Ekonom distans-jobb i Kristianstad. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 59.000+ annonser i Kristianstad och andra stora städer i Sverige
 4. istratör distans jobb Läkarsekreterare på distans Modernera A . Eftersom arbetet sker på distans krävs mycket god datavana. Du är utbildad läkarsekreterare samt har arbetat några år inom området. Dina arbetsuppgifter består av journalskrivning på distans. Vår kund jobbar med flera journalsyste
 5. istration & ekonomi; Revisor; Lediga jobb; Corporate Investigator for Scania's Group Internal Audit ; 55 Lediga jobb. Corporate Investigator for Scania's Group Internal Audit. Arbetsgivare / Ort: Scania CV AB . Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön. Ansök senast 15 juni (3 dagar kvar) Publicerad: 2021-05-25. Källa.
 6. 136 lediga jobb inom sökningen ekonomi distans från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu
 7. Politices kandidat - Kombinera politik och ekonomi, något som även ger dig kunskap om statsvetenskap och kan ge dig jobb på nationell och internationell nivå. Inköpare - En yrkesroll som ger dig insyn i mängder av branscher. Du ansvarar för inköpen på en verksamhet och förhandlar om priser och kontaktar leverantörer

Skillnaden kan man säga är att en civilekonom examen ger dig en examen på avancerad nivå medan ekonomi kandidat ger dig en grundnivå examen och det innebär att man. Med ekonomi kandidaten har man dock lite fler valmöjligheter eftersom många senare läser vidare med magister eller master. Efter kandidatexamen eller yrkesexamen om 1hp kan man läsa ytterligare år på heltid (hp) för. Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig.

Och du, kom ihåg att studera på distans visserligen är flexibelt, men det kräver lika mycket tid av dig som att studera på campus. På lustv.bracen.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Vi har idag information om utbildningar från universitet, högskolor, Yh-utbildningar folkhögskolor, yrkesutbildningar. Utbildningsnivåer och examina. Alla kurser och program på ett universitet eller en högskola delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå har sina egna examina. Alla nivåer bygger på nivån under. Du ser vad som krävs i förkunskaraven för varje kurs Ekonomi och förvaltning av den nationella ekonomin, PHD International Ataturk Alatoo University 2021-05-21. Kirgizistan, Bishkek . LÄKARE FÖR ANVÄNDT LEDANDE Monarch Business School Switzerland 2021-05-16. Schweiz. Antagningsstatistik på Uhr.se. På Uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram: Hur många som sökte en specifik utbildning en viss termin. Hur många som kom in på en specifik utbildning. Vilket som var den lägsta antagningspoängen (jämförelsetal) som krävdes till en viss utbildning för att bli antagen

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

 1. Utbildningsplaner för RTL Ekonomi & Revision AB och iRevision AB. Rapport från kvalitetskontroll. Tematillsyn- revisionsföretags och revisorers tillämpning av penningtvättslagen. Frågor kring det inställda revisorsprovet. Revisorsprovet 23-24 november ställs in. Tematillsyn - revisionsföretagens ägande . Revisorsexamen 23-24 november. Byte av provlokal i Göteborg. Tillsynsnämnden.
 2. . Ekonomi & Redovisningskonsult, 400 YH-poäng. Yrkeshögskola (YH) Flera orter; 2 år; 100%; Vill du kunna ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå? Digitaliseringen inom ekonomiområdet.
 3. 136 lediga jobb tillgängliga för lärare distans för att hitta jobberbjudandet du letar efter. De bästa lediga jobben i Trovit
 4. ska hälsorelaterade ojämlikheter. Utbildningen innebär heltidsstudier, vilket motsvarar cirka 40 timmar i veckan. Att studera på distans har flera fördelar eftersom undervisning, kommunikation och exa
 5. Fysisk planering, 180 HP. Rita och skapa platser och utrymmen för människor och ett hållbart samhälle. Börja skissa på BTH - och Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt

Vi rekryterar löpande och fyller positionen när vi hittar en lämplig kandidat, vänta inte med att skicka in din ansökan. Du är en driven och målfokuserad person som gillar ordning och reda och att hantera löpande administration och ekonomi. Du bör ha grundläggande kunskaper om moms och redovisningsregler. Inköpsarbete är meriterande. Som person är du noggrann, ansvarstagande och. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Luleå tekniska universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö Utbildningen finns också på distans. Självklart kan du bli medlem i Lärarförbundet direkt när du börjar plugga. Lärarutbildningen är uppdelad i fyra lärarexamina. Förskollärarexamen. Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem. Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller. Utbildningsavgift . 59 900 kr*. Anmälningsavgift 2 500 kr*. Litteratur ingår. *Vid privatfinansiering är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms. Business Management distans med start den 26 april är fullbokad. För reservlista kontakta Sarah Johansson, tfn: 031 - 335 20 09

LiU laddar för stegvis öppning. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om distansundervisning för universitet och högskolor upphör den 1 juni. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats på campus men att de restriktioner för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning som finns nu. Hitta din kandidat via Yles valkompass! Publicerad 18.03.2011 12:02. Förutom att man kan leta fram den lämpligaste kandidaten hjälper testet en också att hitta det lämpligaste partiet Programtorg. Från och med höstterminen 2020 kommer inte Programtorget längre att användas för programinformation. Programtorget ersätts successivt av andra tjänster, främst Mitt Kau, och kommer att stängas helt på sikt. Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet. I Mitt Kau utför du.

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Distansinstitutet. Distansinstitutets utbildning till HR-specialist hjälper dig att avancera din karriär inom HR och riktar sig till dig som läst vår... 156 timmar. Från 18 800 SEK. Distans. Onlineutbildning. HR-koordinator. 4,4 (54) Klicka i för att jämföra Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. Du kan välja mellan arkitekt-, ingenjörs- och sjöfartsutbildningar inom sju olika ämnesområden hela prog. BASN2. BIMI. BAN01. Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin / Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram, Uppsala. HT 2021. 2021-04-15. Heltid. Normal

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Sök kurser på SLU. Här kan du söka efter kurser som ges inom programmen på grund- och avancerad nivå. SLU har också många fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden Vi på Academic Work anser att bra återkoppling är ärlig, tillmötesgående och i tid. Kandidaterna spenderar tid på ansökningsprocessen och förtjänar att få feedback, uppdateringar eller avslag inom en rimlig tidsram. Vi på Academic Work strävar efter att återkoppla till alla kandidater inom 14 dagar och fokuserar i nej-tack. Dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi vid Lunds universitet. Det finns ett fantastiskt kursutbud och du kan fritt välja kurser motsvarande 15 högskolepoäng. Efter ditt tredje år kan du söka en praktikkurs och tillbringa åtta veckor på ett företag och där prova på ingenjörsrollen i verkligheten. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan. För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden Civilingenjör 300 hp. Utbildningen till civilingenjör ger dig en bred teknisk grund samt en fördjupning inom ett visst specialistområde. Det gör att du får utmärkta kunskaper och verktyg för att kunna leda utvecklings- och innovationsprocesser och bli en kreativ problemlösare, oavsett vilken bransch du väljer

Ekonomistudenten.s

Kandidat- och examensarbeten som kräver resurser på campus (labbsalar, verkstäder etc.) kan genomföras på campus efter att handledaren genomfört sedvanlig riskbedömning. Praktisk handledning får ske på campus. Teoretisk handledning ska ske på distans. Behov av undantag från närvaro på campus diskuteras med handledare då upplägget av kandidat-/examensarbetet påverkar om det är. Så här skriver du ett bra ekonomi-CV. Jobb inom ekonomi är ofta fixerade kring resultat i form av siffror. Söker du en tjänst inom ekonomi är det därför extra viktigt att du kan backa upp dina meriter med hjälp av siffror. Klarar du av att visa för arbetsgivaren hur du har bidragit till framgång på tidigare arbetsplatser med.

Utbildning, Ekonomi, Distans, Högskola / Universite

Det är en tuff men flexibel fastighetsmäklarutbildning och studierna sker antingen helt på distans eller i utbildningssal på skolan, en utbildningsmodell som ger både dig och ditt kontor en hög nivå av valfrihet. Du kan med andra ord gå utbildningen var du än befinner dig. Bli en del av Fastighetsbyrån under studierna via. Så vilket du än väljer, Vasa eller Åbo - välkommen att studera i en sann universitetsstad med ett levande studieliv! Åbo Akademi är litet nog för att våra professorer ska vara lätta att nå. Samtidigt erbjuder vi en bred utbildning. Det betyder att du får personlig handledning samtidigt som du kan skräddarsy en unik examen Högskoleingenjör är i Sverige någon som har examen från någon av ett antal tekniska högskoleutbildningar på minst tre år, det vill säga minst 180 högskolepoäng.Olika högskolor och universitet har formulerat olika examenskrav för högskoleingenjörsexamen, men utbildningen omfattar ungefär 90 högskolepoäng inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15. Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan. Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor. Viktiga datum (enbart på engelska) Anmälan till Chalmers Masterprogram (enbart på engelska) Chalmers har runt 40 Masterpr Inom området Ekonomi & Lön arbetar vi tillsammans för att möta våra kunders önskemål och behov. Vi erbjuder ett brett utbud av ekonomi- och lönetjänster, allt från löpande bokföring och lönehantering till koncernredovisning. Vi arbetar med den senaste tekniken vilket ger våra kunder möjlighet att på ett enkelt sätt sköta utvalda delar på egen hand, samtidigt som de har full.

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, ger möjligheter till ny kunskap för alla som har tillgång till en uppkopplad dator. Kursdeltagare över hela världen kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Chalmers mooc-kurser ges på. Vår kandidat. Detta är en roll för dig som har akademisk utbildning/examen inom ekonomi med praktisk erfarenhet från att arbeta med analyser och proaktiv problemlösning. Har du arbetat med budgetuppföljning och nyckeltal är det meriterande. Du har mycket goda kunskaper inom Officepaketet och är en fena på Excel. Har du arbetat i föreningsliv eller med folkbildning ser vi det som en. Vi har lediga tjänster i hela Stockholm med omnejd för dig som söker nytt jobb och vi vill väldigt gärna matcha dig med rätt företag. I listan ovan ser du alla The Place lediga jobb i Stockholm Stad och kringliggande orter. Du kan också göra ett jobbsök i sökrutan i toppen av sidan, för att se vilka lediga arbeten vi har som passar.

Utbildning på Ekonomihögskolan lnu

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling Tysk kandidat, omvandla till svensk kandidat? Hej! Min kille är tysk och vill flytta till Sverige för att studera vidare. Han läser just nu en kandidatexamen på universitet i Tyskland med inriktning ekonomi. Kommer hans examen att tillgodoses eftersom han vill utbilda sig till revisor. Kommer hans tyska examen på 180hp att räknas eller.. 14.-15.6. (på distans) Provlokalerna för proven inom teknik och ekonomi; Provlokalens nummer och adress: Namn på byggnaden: Karta: 1 Otakaari 1 / Otsvängen 1. Kandidatcentret : Otsvängen 1: 2 Rakentajanaukio 4 / Byggarplatsen 4. Byggnadsteknik: Byggarplatsen 4: 3 Otakaari 3 / Otsvängen 3. Terveysteknologian talo / Health Technology House: Otsvängen 3: 4 Otakaari 5 / Otsvängen 5. A.

Kandidatexamen Nationalekonomiska institutionen

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt. Ditt specialkunnande kan handla om allt från marknadsföring och k... Farmaci. Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på apotek eller sjukhus genom att beha De refererar till Hollands så kallade guldålder på 1600-talet. Det var då landets ekonomi blomstrade; kolonierna gav utdelning och aktiemarknaden såg dagens ljus. Här knyts ett band mellan. Under rådande coronapandemi kan hela kursen göras på distans om man så önskar. Utgångspunkten är att gruppövningarna sker på campus (kan ändra beroende på coronaläget), man bör meddela kursens lärare ifall man från början önskar göra kursen på distans. Distansstudier förutsätter närvaro vid gruppövningar via Zoom. Tid och plats. Föreläsningarna på Zoom https. KTH byter molnlagrings-tjänst från KTH Box till KTH OneDrive. Bytet görs för att kunna erbjuda den bästa lösningen med avseende på funktionalitet, pris och tillgänglighet för både anställda och studenter. Migrering kommer att påbörjas i juli 2021 och pågår fram till och med november med plan att avveckla KTH Box under december 2021 Det mesta tyder på att VM i längdskidor år 2027 arrangeras i Falun. Falun är ensam kandidat till att hålla i mästerskapet, skriver Internationella skidförbundet Fis. Svenska skidförbundet.

 • Crypto wallpaper.
 • Gaius Chibueze Net Worth.
 • Bäddsoffa med förvaring.
 • Online Casino Auszahlung.
 • Highest crash multiplier.
 • Alt coins 2021.
 • Rafael Nadal Academy Kosten.
 • Chainlink price CAD.
 • OP Mobiiliavain.
 • Sendinblue Integration.
 • Accenture Jobs Zürich.
 • Csgo smooth demo.
 • Ezee Rupee Loan apk download.
 • Casino Venetian promo Code.
 • Gefährdete Rinderrassen.
 • Best long term cryptocurrency.
 • Kaufland Treuepunkte 2021.
 • ALTERNATE Login.
 • Goldschmuck verkaufen wo am besten.
 • Sportnet sme sk.
 • Sell gift cards for PayPal.
 • Dartconnect Super League.
 • Free test drive car.
 • Ubuntu KVM GUI.
 • Courtagen UBS.
 • Online Anzeige Polizei Bayern.
 • Mining server hosting.
 • Seedchange Erfahrungen.
 • All Inclusive Toskana.
 • Exxen Hisse.
 • Emoji iPhone.
 • Ico remake PS5.
 • IShares MSCI World Healthcare ETF.
 • Philipp Haas fotografie.
 • Moon Juice Magnesi Om.
 • Reddit room Design.
 • Auktion Wertpapiere.
 • Electron forge maker.
 • Rothschild Frankfurt.
 • Holsteiner Hengst Fidano.
 • Twitter anmelden.